4x trimituri de scădere în greutate


Trecătorul cel tînăr evalua dintr-o ochire căsuța scundă, dar de construcție nouă și cu zidăria curată, și pătrunse prin portița de alături, căscată ușor în alinierea severă de stacheți 'proaspeți, nevăpsiți, ai gardului de la stradă.

El bătu m geamlîcul pridvorului și sunetul sonor și repetat al degetului păru că vestește întreaga fundătură de sosirea unui necunoscut Printre brise-bise-le dc pînză de casă, scunde și 4x trimituri de scădere în greutate întinse pe bețișoarele dc sîrmă galbenă, văzu atunci înălțîndu-se, prin întredeschizătura ușei din capul săliței, frunte și ochi de femeie, lucind de vie curiozitate, pentru a pieri numaidecît apoi, în semiobscuritatea de unde se ivise.

Vizitatorul bănui că doamna, desigur proprietăreasa, nu ora încă gSiită și se așeză pe stinghia bătută în doi țăruși în chip de bancă, de sub teiul în verdele șters al căruia 4x trimituri de scădere în greutate de toamnă se grăbise să arunce primele pete stacojii.

Dar n-avu timp decît să-și amintească sumar că figura care-l întimpinase astfel era destul de tînără și chiar simpatică, cînd ușa se auzi din nou. Ce doriți dumneavoastră?

4x trimituri de scădere în greutate

Domnul cel tînăr 0 privi drept în ochi, pentru a lămuri la rîndu-i, de la început, că nu-i nici dînsul tocmai dintre cei care se intimidează prea repede și răspunse ceva mai tîrziu, puțin mirat de întrebare : — Nu aveți o cameră mobilată de închiriat?

Femeia, la rîndu-i, nu'se grăbi cu răspunsul, ci-l măsură nemulțumită și oarecum intrigată de ochii cei grei.

Un aparat cât o sală - DIY Power Rack

Poftiți de-o vedeți! Și-i făcu loc la intrarea pridvorului.

4x trimituri de scădere în greutate

Apoi ii arătă drumul spre încăperca de la stradă. Acest semn de distinsă manieră păru că-nsuflețește într-un alt chip pe tînăra gazdă, care-și țuguie deodată buzele, își înțepeni gîtul și trecu înainte1, vădit ineîntată. Patul cu macat roșu, un pat larg cu tăblie înaltă, de lemn mohorît și cu urme de luciu, era așezat de-a lungul unicului părete întreg, netăiat nici de ușă, nici de ferestre.

La mijloc stătea o masă rotundă, pe piedestal cilindric, din care se desfăceau trei picioare zdraVene de leu. Era așternută cu față de horbotă lucrată în igliță și avea pe ea obișnuitul vas de lemn, lăcuit negru și pictat, cu mănunchi bogat și mătăsos de iarbă dungată, un ghioc enorm, un ceas eu sonerie și cu tic-tac greu, o chibritelniță smălțuită 4x trimituri de scădere în greutate sculptură alegorică și o infinitate de mărunțișuri inutile.

Soba era cu olane, iar lavoarul de lemn, cu capac ; lîngă pat măsuță de noapte, pe lîngă păreți, scaune greoaie de pluș, un dulap cu oglindă din aceeași garnitură cu patul, ba chiar și o mașină de cusut. Ferestrele erau apărate de perdele albe de tul și de perdele grele de stofă, strînse-n falduri cu frînghii roase, de mătase străveche.

Din tavan atîrna [o] lampă de bronz împodobit, cu abat-jour umflat de porțelan ; la începuturile ei — și poate și acuma, la vreme do nevoie — de bună spamă fusese făcută să ardă cu petrol, dar de astă dată, sub căscătura abat-jour-ului atîrna ca o limbă de clopot diafan para unui bec electric.

Nou-venitul, plin la trup și elegant, în hainele la modă, vag uzate, privea toate aceste amănunte cu luare-aminte de om obișnuit cu astfel de negustorie. La fiecare mișcai c.

Încărcat de

Dar nici ea nu e de lepădat. Părul e netuns și bogat, cu siguranță că despletit ajunge pînă la glezne ; iată o noutate carc-mi sosește tocmai de pe vremea nunții hatmanului Timuș cu fecioara lui Vasile-Vodă Lupu. Ș-apoi e de-un castaniu din cele mai fine.

4x trimituri de scădere în greutate

Pîntecul e drept c-a început să se bage de seamă, nu prea cine știe cît, nu-i vorbă, dar sinul sc ține încă bine și caută semeț a 4x trimituri de scădere în greutate. Piciorul, ceva, ceva cam dolofan, este însă nu se poate mai bine modelat, are un arc pînă-n jaretă, ce s-ar putea arăta cu mîndrie orișiunde; dincolo de hotarul Fundă-turei celor Șapte Fîntîni ; în schimb figura — dar asta interesează mai puțin — deși regulat tăiată și simpatică, poartă cu măreție marca de fabricațiune a locului.

Amatorul de închiriere se declară mulțumit. Dincolo, la coana Săftica Mănguleasa, din Fundătura Dorului, lucrurile s-au prezentat cu mult mai prost. E drept că și scutirea de chirie a început chiar de la a doua lună.

Dar acum se poate declara sătul pînă-n gît de sistemul ăsta de locațiune ; între o mie, două, acolo, pe lună, și libertatea însăși, e timpul ca Bă prefere și pe cea din urmă.

Monopolul instituit de coana Săftica fntre-cuse chiar orice așteptare. Ii apuci bărbătește mîna cam marc și cu miros, strivit la vreme in rochie, de zarzavat tocat, și o purtă între degetele lui lungi și subțiri, cu unghii lucii, pînă sus la buze, fără să se aplece, ca un grav și perfect gentleman.

Bine ați venit la Scribd!

Și depuse 8 sfaturi pentru a arde mai multă grăsime ea, ca și cum nu i-ar fi mirosit nici un fel de mărar, un sărut apăsat de buze calde. Numele ei se inecă în git. Ea mat făcu o încercare întreruptă de tusă, după care izbuti în sfîrșit să articuleze : — Nisipoiu.

El însă, în semn că nu-i complect mulțumit, nu-i lăsă încă mîna. El îi strînse foarte ușor degetele într-ale lui, apoi îi liberă mîna cu tact, înainte de-a aduce vorba din nou de prozaicul preț. Care va să zică ăsta era Era un Ah, auzise ea mult și bine de astfel de domni și cetise berechet, la gazetă, despre isprăvile lor, mai ales în ultima vreme. Și ca la trîmbița unei deșteptări subite, ea-și îmbrățișă cu ochii, ca o leoaică puii înainte de atac, toate lucrurile din odaia asta, cele mai bune, din cîte adusese de zestre domnului grefier Nisipoiu.

Dar la auzul acestei sume, pe care ea o socotise ca o dezlegare de farmec, un fel de.

H .R Radian Cartea Proportiilor Varianta Buna

Piei drace! Domnul Mihnca Băiatu, cînlărind din nou odaia, cînd într-un ochi, cînd într-altul, ca și cînd ar fi pus toată mobila dc-aici într-unul și prețul cerut în celălalt, opină cu aer de obiectivitate : — Eu cred că cu două mii e cît se 4x trimituri de scădere în greutate de bine plătită Am ajuns sfîrșitul lumei, draga mea E drept, chiriașul vechi, un bătrîn încasator la primărie, atîta plătea, două mii, nu mai mult.

Dar domnul Nisipoiu, grefierul, așa-i lăsase dumneaei cuvînt ; două mii cinci sute: prețul chiriilor era în'plină urcare. Eu din vorba dumnealui nu ies, îi înfruntă ea privirile cu acest suprem avertisment Foarte rar cînd mai găsești acum femei care să nu iese din vorba bărbatului.

Poate nici nu sunt trei în țară.

La începutul preistoriei, cind omul primitiv îşi deschidea ochii, îndreptindu-şi privirea iscoditoare şi curioasă înspre mediul înconjurător, una dintre primele realităţi pe care le-a observat a fost faptul că toate elementele concrete, vizibile, situate în acel mediu, ascultă de anumite legi aritmetice şi geometrice, de pildă: numărul fix, mereu acelaşi, de petale ale unei anumite flori şi inscriptibiiitatea ei într-un poligon regulat sau într-un cerc; simetria bilaterală a indivizilor celor mai multe specii animale, etc. Cu alte cuvinte, omul primitiv a făcut constatarea — la început, bineînţeles, vagă, nelămurită, ceţoasă, dar cu timpul din ce în ce mai clară,— că toate obiectele create de natură, perceptibile ou simţurile sale, se integrează într-un fel de sistem, inli-o armonie universală a proporţiilor. Nu încape îndoială că observaţiile şi constatările omului primitiv cu privire la armonia universală, dacă n-au constituit explicaţia unică a genezei miturilor, au contribuit în largă măsură la apariţia lor.

De aceea cînd mai în-tîlnești cîte una, e ca și cînd ai da de-o monedă dc aur, de dinainte de răzbey Ea se uita, incapabilă' să-i răspundă, cum își lua pălăria tare și mînușile.

Forma elegantă a acestora și răsfrîntul lor pe jumătate, așa cum mai văzuse ca de curînd Ja arde depozitele de grăsime 4x trimituri de scădere în greutate, care sărise în fața cofetăriei Capșa dintr-o mașină nou-nouță 4x trimituri de scădere în greutate a prtjgni coborîrea a Irei cocoane — ,bine, așa de bine, draga mea, că -parcă erau toate trei scoase din cadră" —, o zăpăciră îndeosebi.

Și dacă ea nu ieși pînă la urmă din cuvîntul domnului Nisipoiu din proprie inițiativă, mai ales cînd domnul Mihnea Băiatul ii-apucă din nou degetele în catifelata încleștare a mîinii lui călduțe, ca apa încropită, numai bună pentru-baie. Abia după ce dînsul o conduse afară, făcîndu-i la onoruri de parcă ar fi fost casa lui, nu a ei, și-i mai sărută o dată mîna în pragul ușei de la sălița cu geamlîc, de astă dată ceva mai lung, ca pentru despărțire, în timp co ochii grei scormoneau adînc privirile-i pierdute și abia cînd tocurile sonore ale pantofilor roșii, ceruiți ca lacul, se opriră pentru a lăsa să se audă zgomotul sec al porței tăios ca o ghilotină de lemn, ea putu în sfîrșit să-și smulgă vocea din suflet și să-și exercite funcțiunea, de care profita destul doar.

Cocoana Polixeni aspiră pe gînduri mirosul acru de tutun ars și do scrum strivit pe farfurioară, ce rămăsese dc pe urma vizitatorului, pentru ca după o scurtă codire, tocmai cînd se pregătea' să iese, să revină energic, să ia scrumiera și să-i scuture conținutul în gura sobei, ridicînd neliniștită urechea, de parcă s-ar fi grăbit să ascundă urme ce nu trebuiau văzute.

Pe urmă se repezi la bucătărie, unde apucă voinjccște cuțitul de pe tocător. Noroc că pînă acum doar morcovul, ardeiul, păstîrnacul, pătlăgeaua, pătrunjelul și alte legume, nc sau mai puțin mirositoare, se întîmplaseră să fie victimele marelui cuțit; cepei de abia 4x trimituri de scădere în greutate îi venea rîndul, și cocoana Polixonia avu așadar toată mulțumirea și siguranța că n-a lăsat domnului cel fercheș nici cea mai neînsemnată impresie do neplăcere.

ORDIN Nr. 4321 din 29 august 2001

Ce s-ar fi întîmplat oare dacă el ar fi întîrziat cîteva momente? Și doamna Polixenia luă la zor bulbii albi de ceapă, care, într-o clipită, nu rămaseră decît rotocoale și spirale destrămate ; coana Polixenia le amestecă în restul tocăturei și le împinse cu vîrful cuțitului de pe scîndurică lacomelor capele ce 4x trimituri de scădere în greutate necontenit apa clocotitoare din oala de fior. Tocmai atunci ca auzi noi ciocănituri în goamlÎL'ul de la pridvor.

Dar afară aștepta tot un domn.

4x trimituri de scădere în greutate

Un domn, se părea, deși hainele lui, cum remarcă fatal coana Polixeni, după vizita celuilalt, nu arătau pe nicăieri urmă de mașină de călcat.

Curate' desigur Își de postav bun, dar cu ele umbla, cu ele parcă dormea. Aveți o cameră mobilată Și pe urmă mustățile blonde, cărunte și lăsate a oală, nu dovedeau semn bun din partea-i ; la vîrsta lui nu umblă cineva holtei, după camere mobilate.

4x trimituri de scădere în greutate

E de ajuns să te uiți la mutra lui posomorită, ca să-ți dai seama de la început că trebuie să fie un dugos și un sanchiu. El a rămas în cadrul ușei și de acolo examinează odaia.

Lăsîndu-l să studiere în voie camera, coana Polixenia și-amintește că domnul Bănică Nisipoiu, are o mare stimă pentru oameni de-ăștia caro vorbesc puțin, dar dînsa nu-i deloc dispusă să-i împărtășească părerile.